PRAKTISCHE INFORMATIE - Griekenland

* Bijgewerkt t/m 2016 - wijzigingen voorbehouden.


 • Paspoort en visa
 • Ambassades
 • Geldzaken
 • Gezondheid
 • Vaccinaties
 • Veiligheid
 • Taal
 • Tijdzone
 • Elektriciteit
 • Feestdagen

paspoort en visa


Iedereen heeft een geldig paspoort nodig bij binnenkomst in Italië – een geldig Europees identiteitskaart volstaat ook.  

 

Nederlanders hebben geen visum nodig.


ambassades


 • De Griekse ambassade in Nederland is: Amaliastraat 1, Den Haag, Tel.nr. 070-363 8700;
 • De Nederlandse ambassade in Griekenland: Leoforos Vassileos, Konstantnou 5-7, Tel.nr. + 30 210 7254900, e-mail: ath@minbuza.nl.

geldzaken


Munteenheid:

 • Euro (EUR)

Bankpas:  

 • Bankpassen worden vrijwel overal geaccepteerd.
 • Gebruik van een bankpas is meestal gratis. Er geldt een limiet per dag.

Creditcard:  

 • Creditcards worden bij vrijwel alle hotels, winkels en, restaurants en veel tankstations geaccepteerd;
 • Geld opnemen met een creditcard is meestal niet gratis. De kosten verschillen per bank en per creditcard. Als uw bank of creditcardmaatschappij een vast bedrag per verrichting rekent, is frequent gebruik van uw creditcard bij kleine bedragen af te raden.

Geldautomaten:  


gezondheid


Medische zorg 

Het niveau van de medische zorg in Griekenland is redelijk. Specialistische hulp is op de eilanden vaak beperkt. Wel zijn er naast de gewone ambulances, helikopters voor noodgevallen. U wordt geadviseerd een goede reisverzekering af te sluiten. Houd er rekening mee dat u mogelijk contant moet betalen voor de verlening van medische zorg. In geval van een ziekenhuisopname of wanneer u medisch-specialistische zorg nodig hebt, kunt u het beste direct contact opnemen met uw verzekeringsmaatschappij. Voor informatie en eventuele ondersteuning kunt u terecht bij een van de Nederlandse vertegenwoordigingen in Griekenland.

 

Documenten:

U kunt een Europese gezondheidskaart (EHIC) aanvragen via uw zorgverzekeraar of via www.ehic.nl. Met deze kaart hebt u recht op noodzakelijke medische zorg bij ziekte of een ongeval tijdens uw verblijf in Griekenland. De kosten worden veelal rechtstreeks bij de zorgverzekeraar gedeclareerd.

 

Geneesmiddelen 

Apothekers, herkenbaar aan een rood of groen kruis op een witte achtergrond, zijn over het algemeen geopend van 7.30-14 uur. Buiten deze tijden wordt altijd verwezen naar een 24-uursapotheek. Neem speciale geneesmiddelen in ruim voldoende mate mee (in de originele verpakking) of vraag uw arts om een recept. Het is raadzaam zelf een reisapotheek met reguliere geneesmiddelen mee te nemen.

 

Medische verklaring 

Als u geneesmiddelen meeneemt op reis die onder de Opiumwet vallen (zoals bepaalde slaapmiddelen, ADHD-middelen en sterke pijnstillers), moet u voor deze geneesmiddelen een zogenaamde Schengenverklaring (gelegaliseerde medische verklaring) bij u hebben. Het reizen met deze geneesmiddelen zonder verklaring is strafbaar. Op www.farmatec.nl leest u welke geneesmiddelen onder de Opiumwet vallen en hoe u de verklaring kunt aanvragen. De verklaring is 30 dagen geldig na de door u opgegeven ingangsdatum. Vraag de verklaring minimaal 4 weken voor vertrek aan.

 

Teken:

Let op teken als u wandelt of kampeert in de natuur, want deze kunnen de ziekte van Lyme overbrengen. U verkleint de kans op een tekenbeet door bedekkende kleding te dragen en een insectenwerend middel op de onbedekte huid te smeren. In Griekenland komt ook tekenencefalitis voor. Encefalitis is een hersenontsteking die wordt veroorzaakt door een virus, dat kan worden overgebracht door teken. Van april tot november zijn de teken het actiefst en is het risico om deze ziekte op te lopen het grootst. DEET is een effectief insectenwerend middel tegen teken.

 

Zoogdieren

Hondsdolheid komt voor in Griekenland. Neem direct contact op met een arts wanneer u door een zoogdier (bijvoorbeeld een hond, kat of vleermuis) bent gebeten.

 

Drinkwater

Over het algemeen is het kraanwater in Griekenland van goede kwaliteit en kan het veilig worden gedronken. Bij twijfel kunt u water uit flessen gebruiken, dat overal verkrijgbaar is.

 

Voedsel

Omdat encefalitis (zie Teken) ook kan worden overgedragen via rauwe melk van koeien, schapen of geiten, wordt u geadviseerd geen producten te gebruiken die zijn gemaakt van rauwe melk (zoals sommige kazen).


vaccinaties


Geen vaccinaties verplicht (zie boven).


veiligheid


Griekenland heeft te maken met economische en sociale onrust. Als gevolg daarvan kunnen er stakingen en demonstraties voorkomen. Met name hoofdstad Athene krijgt met regelmaat te maken met boze burgers en arbeiders die het ergens niet mee eens zijn. Het Omonia Plein in centraal Athene en de directe omgeving wil weleens het toneel zijn van geweldsuitbarstingen. Griekenland kent voor Europa bovengemiddelde risico's wat betreft natuurgeweld. Zo is er met name in de zomermaanden kans op bosbranden, die al dan niet aangestoken worden. Griekenland ligt tevens in een gebied waar kans op aardbevingen bestaat. Griekenland wordt dan ook regelmatig geconfronteerd met relatief licht aardbevingen. Het merkbare effect blijft vrijwel altijd beperkt tot voelbare schokken, trillende kopjes en verder weinig sensationele gevolgen. 

 

Griekenland is een land dat wat betreft misdaadcijfers niet opvalt binnen Europa. Zoals in vrijwel elke grote stad moet je ook in Athene oplettend zijn wat betreft zakkenrollers en dieven. Ook op toeristische plekken loop je de "normale" risico's wat betreft diefstal. Corruptie in Griekenland is naar Europese begrippen wat hoger dan gemiddeld. Griekenland heeft een reputatie wat betreft demonstraties die uit kunnen lopen in rellen. Met regelmaat is het mis in Athene als demonstranten slaags raken met leger en/of politie. Ook vinden er tijdens dergelijke excessen vaak vernielingen plaats. Athene wordt heel af en toe opgeschrikt door relatief kleine bomaanslagen die vooral een politieke achtergrond hebben. Als lid van de Europese Unie en de Navo loopt ook Griekenland een (beperkt) risico op terreuraanslagen.


taal


Vrijwel alle Grieken hebben Grieks als moedertaal. Pontische Grieken spreken vaak het Pontische dialect. Mensen die tot de autochtone moslimminderheid behoren, spreken nog hun eigen taal, zoals het Turks, Bulgaars, Albanees of Romani. Romani wordt ook gesproken door christelijke Roma. Nabij de noordgrens wordt door sommigen Bulgaars of Slavisch-Macedonisch gesproken. In de 20e eeuw zijn enkele minderheidstalen vrijwel verdwenen, door assimilatie met de Grieks-sprekende meerderheid. Dit geldt voor de talen van de Arvanieten en van de Vlachen. Ook het door de Sefardische Joden gesproken Ladino wordt weinig meer gesproken. 

 

Het moderne Grieks of Nieuw Grieks behoort net als het Nederlands tot de Indo-Europese taalfamilie en is één van de oudste nog levende talen. Hoewel behorend tot dezelfde taalfamilie lijkt het Grieks nauwelijks op een andere Indo-Europese taal. Dit komt omdat het Grieks zich relatief geïsoleerd van buitenlandse invloeden heeft kunnen ontwikkelen. In de klassieke oudheid werden er verschillende Griekse dialecten naast elkaar gebruikt, maar het Attisch van de stad Athene verstond men in geheel Griekenland. Vanaf de vierde eeuw voor Christus kreeg het Attisch concurrentie van het Koinè-Grieks, een soort algemeen beschaafd Grieks dat gebruikt werd van Macedonië tot het Nabije Oosten. Vanaf die tijd werd het Attisch gebruikt in het onderwijs en het was de officiële overheids- en kerktaal in het Byzantijnse Rijk en in de Kerk. De gewone man sprak een soort volkstaal die van het Koinè-Grieks afstamde. In de Middeleeuwen vestigden zich allerlei andere volken in Griekenland en veranderde de spreektaal drastisch terwijl de schrijftaal hetzelfde bleef en aldus de twee talen steeds verder uit elkaar groeiden. Na de Vrijheidsoorlog begin 19e eeuw trachtte de overheid een nieuwe taal in te voeren, het Katharevousa of "gezuiverde taal". De overheid en op scholen ging men deze taal inderdaad gebruiken maar het volk bleef zich van de Dimotiki bedienen, de spreektaal van het Griekse volk. De bedoeling was dat het Dimotiki zou verdwijnen, maar dat bleek moeilijker dan gedacht en mislukte dan ook. Vanaf 1920 mocht het Dimotiki op scholen gebruikt worden en in 1974 verdween het Katharevousa van diezelfde scholen. 

 

Het Griekse alfabet bestaat uit 24 letters die er op het eerste gezicht ingewikkeld uitzien, maar bij nader inzien simpeler zijn dan het Nederlandse alfabet. De uitspraakregels zijn regular// en daardoor sneller te begrijpen. In het Grieks is het belangrijk om de juiste klemtoon te gebruiken. Een woord met de klemtoon op de eerste lettergreep kan een totaal verschilleden de betekenis hebben van hetzelfde woord maar met de klemtoon op bijvoorbeeld de derde lettergreep. De alfabetten van alle grote Europese talen zijn min of meer gebaseerd op het oude Griekse alfabet. Ons Romeinse alfabet wordt soms wel de westerse vorm van het Griekse alfabet genoemd.


tijdzone


In Griekenland is het 1 uur later dan in Nederland.


electriciteit


De netspanning is 230 volt. Stopcontacten hebben net als in Nederland twee gaten. Soms hebben ze aardingclippen of een derde rond gat voor “aarding”.


feestdagen


1 Januari    

6 Januari

3 Maart

25 Maart       

20 en 21 April

9 Mei 

8 en 9 Juni

15 Juni

15 Augustus

28 Oktober   

6 December 

25 en 26 December

Nieuwjaarsdag

Drie Koningen

As maandag

Onafhankelijkheidsdag (Revolutie tegen het Ottomaanse Rijk in 1821)

Pasen

Dag van Europa

Pinksteren

Vaderdag

Maria tenhemelopneming

Ochi Dag (herdenking van het “nee” tegenover Mussolini)

Sint Nicolaas

Kerstmislees ook: