LUXEMBURGOfficiële Naam                    : Groothertogdom Luxemburg

Hoofdstad                           : Luxemburg (stad)

Munteenheid                       : Euro (EUR)

Taal                                      : Luxemburgs, Frans en Duits

Inwoneraantal                     : 500.000 

Visum nodig                       : Nee


inleiding


Luxemburg is een parlementaire democratie met een groothertog als constitutioneel monarch.

 

Sinds de stichting van het graafschap Luxemburg in 963 is het land volop beïnvloed door het veel grotere Frankrijk aan de ene kant en het eveneens veel grotere Duitsland aan de andere kant, waardoor het diverse malen onderwerp van conflict is geweest.

 

Desondanks wist het groothertogdom in 1867 zijn onafhankelijkheid te garanderen, al was het tot 1890 nog wel in personele unie met Nederland verbonden en is het in beide wereldoorlogen door Duitsland overrompeld.

 

De afgelopen jaren heeft het groothertogdom zich getoond als een voorstander van internationale economische, politieke en militaire samenwerking. 

 

Overleg en communicatie

Zo behoort het land tot de grondleggers van diverse internationale organisaties zoals de Europese Unie, de NAVO, de VN, de OESO en de Benelux. Deze internationale samenwerking heeft ervoor gezorgd dat Luxemburg zich de laatste decennia heeft kunnen ontwikkelen van een voornamelijk op staalproductie gebaseerde economie tot een economie die vooral berust op internationale handel en bankwezen.

 

Gevolg is dat het land vandaag de dag behoort tot de welvarendste landen ter wereld.

 

Luxemburg huisvest diverse belangrijke Europese instellingen zoals het Europees Gerechtshof, de Europese Rekenkamer, de Europese Investeringsbank en het Secretariaat van het Europees Parlement.

 

Binnen de EU is Luxemburg dan ook een actief lid en het zet zich fors in om als klein land toch volop mee te kunnen praten binnen de unie. Het land is een groot voorstander van Europese samenwerking en ratificeerde ook als eerste het Verdrag van Maastricht. 

 

Binnen de NAVO en binnen VN-verband heeft Luxemburg de afgelopen decennia meegedaan aan diverse operaties, zoals KFOR in Kosovo, EUFOR in Bosnië en Herzegovina en ISAF in Afghanistan. Vanwege de soepele mediawetgeving hebben een flink aantal televisie- en radiostations zich in Luxemburg gevestigd, waarvan die van de RTL Group, Europa´s grootste tv- en radioproductiebedrijf, het bekendste zijn. 


Qua bezienswaardigheden hebben we natuurlijk de hoofdstad Luxemburg-stad met z'n iconische brug met uitzicht. Vianden en Echternach staan bekend als zeer toeristische dorpjes met gezellige straatjes, pleintjes en een indrukwekkend kasteel op een heuvel. luxemburg uitgelicht: