NEDERLANDOfficiële naam        : Koninkrijk der Nederlanden

Hoofdstad               : Amsterdam 

Munteenheid          : Euro (EUR)

Taal                         : Nederlands

Inwoneraantal        : 17.500.000 

Visum nodig           : NEE


inleiding


Nederland werd onafhankelijk tijdens de Tachtigjarige Oorlog (1568-1648), waarin de gezamenlijke Noordelijke en Zuidelijke Nederlanden tegen de Spaanse overheersing in opstand kwamen. De onafhankelijkheid van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden werd in 1648 officieel door de vrede van Munster.

 

Al in de 15e eeuw kwam de naam "Nederlanden" in gebruik. I.t.t. onder meer 'Frankrijk' en Engeland had deze geen etnische oorsprong, maar was het aanvankelijk een aardrijkskundige term, die slechts het onderscheid aanduidde met een hoger gelegen gebied.

 

Voor de Republiek werd in het buitenland steeds meer Holland gebruikt maar toen in 1815 Nederland, België en Luxemburg werd samengevoegd werd het Koninkrijk der Nederlanden gebruikt. 

 

Economie en bestuur: 

Tegenwoordig is Nederland een van de meest ontwikkelde landen als 's werelds zevende economie naar bbp per hoofd van de bevolking. De Nederlandse economie steunt vooral op een zeer hoog ontwikkelde land- en tuinbouwsector, de dienstensector en de internationale handel, met name op de doorvoer van goederen naar Duitsland. Nederland heeft een hoge bevolkingsdichtheid. Bijna een vijfde van het oppervlak bestaat uit water en een groot deel van het land en de bevolking bevindt zich onder zeeniveau.

 

Het land wordt beschermd tegen het water d.m.v. een systeem van dijken en waterwerken. Door landwinning zijn polders gecreëerd. Nederland is sinds 1848 een parlementaire democratie onder een constitutionele monarchie, een staatsvorm waarbij de macht gedeeld wordt door de koning(in), de ministers en het parlement.

 

Bestuurlijk is het land verdeeld in twaalf provincies. Nederland was medeoprichter van onder meer de Europese Unie, de G-10, de NAVO en de Wereldhandelsorganisatie. Met België en Luxemburg vormt het de Benelux. Den Haag speelt een belangrijke internationale rol op juridisch gebied, als locatie voor vier internationale tribunalen en Europol.

 

Tolerantie als wapen: 

Alhoewel Nederland traditioneel als een van de meest progressieve en meest tolerante landen te boek staat komt daar de afgelopen jaren steeds meer een smet op.

 

Nederland van oorsprong een sterk immigrantenland van mensen die in hun eigen land vervolgd warden door homoseksualiteit, religie of andere ideeen vonden in het kleine Nederland een thuis.

 

Sinds de gastarbeiders die in de jaren 60 en 70 werden aangetrokken om het “vuile” werk te doen en duizenden mensen uit Suriname kwamen (oude kolonie) omdat deze onafhankeljik werd is Nederland veranderd.

 

De veelal Turkse, Marokkaanse, Antiliaanse en Surinaamse mensen kwamen in goedkope huurwoningen veelal in de grote steden terecht. Al snel veranderde het klimaat toen eind jaren 70 de economie verslechterde en mensen bang waren voor een derde wereldoorlog in de vorm van de Koude oorlog die gepaard gingen met kernwapens.  


Qua bezienswaardigheden zal Amsterdam met z'n stadhuis, bloemenmarkt, Anne-Frank huis en z'n musea (o.a. Rijks-, Scheeps- en Van Gogh-) boven aan alle (toeristische) lijstjes staan. Dit zal vaak vergezeld worden met een dagtrip naar Volendam of de Zaanse Schans met z'n prachtige molens en oer-Hollandse sfeer. Maar Nederland heeft ook een "moderne" stad met Rotterdam (met z'n befaamde Erasmusbrug) of Den Haag met het Binnenhof, Madurodam en/of de pier van Scheveningen. De stad Delft is een must voor architectuur (en houder van de Koninklijke graven). 

 

Ook Alkmaar met z'n beroemde kaasmarkt of vestigingsstad Willemstad mogen eigenlijk op een trip naar Nederland niet ontbreken. Ben je langer dan een paar dagen kun je een kijkje nemen in voormalig "transit" concentratiekamp Westerbork in Drenthe of een paar dagen vertoeven op het eiland Terschelling in de Waddenzee, inmiddels geregistreerd als UNESCO wereldsite. 

 

Geïnteresseerd in oorlog c.q. geschiedenis-sites mag de stad Arnhem en/of Oosterbeek niet ontbreken met een brug te ver of het voormalige Britse hoofdkwartier wat nu ingericht is als museum. In Borger kun je de hunebedden gaan bekijken en/of in provincie Limburg genieten van de Bourgondische sferen in Maastricht en z'n heuvellandschap. Tenslotte mag Neeltje Jans niet ontbreken met z'n imposante Deltawerken in het winderige Zeeland. 


>>> BLOG: "Een bult in het landschap"

De Nederlandse berg

Frankrijk heeft z'n "Mont Ventoux" maar ook in ons kikkerlandje hebben we een trots. De Grebbeberg die opdoemt net ten noorden van de Neder-Rijn en On-Nederlands aandoet. Talloze dingen te doen en beleven met een heel donker randje.                   Lees verder >> 

 

Nederland | Grebbeberg | BlogRechtse partijen: 

Niet later dan in de jaren 70 ontstonden de eerste rechtse partijen (Boer Koekoek en Janmaat) die Nederland en de Nederlanders op de eerste plaats stelden.

 

Eind jaren 90 kwamen de “leefbaarpartijen” opzetten en Pim Fortuyn veroorzaakte een aardverschuiving in het politieke Den Haag en zette de hele vaste elite-kliek in de Hofstad te kijk. 

 

Pim werd vermoord door een links milieuactivist en niet veel later de zeer kritische columnist Theo van Gogh door een moslimextremist. Partijen van Pastor, Verdonk en Geert Wilders trokken vele (blanke) ontevreden Nederlanders naar zich toe en de hele politiek verschoof een stuk naar rechts. 

 

Eigen identiteit: 

De laatste jaren heeft het Nederlandse volk het idee dat ze hun eigen identiteit verliezen; het koloniale verleden wordt aan de kaak gesteld met de slavernij voorop, de zwarte pietendiscussie heeft inmiddels het onschuldige kinderfeest vermoord en duizenden asielzoekers vanuit heel Afrika en Azië worden in haastig gebouwde asielzoekerscentra geplaatst dat heel veel tumult veroorzaakt.

 

Het volk heeft inmiddels tegen verdere uitbreiding en inmenging gestemd met als dieptepunt het “nee” tegen het Oekraïne verdrag. 

 

Nieuwe rechtse partijen hebben zich inmiddels aangemeld. Nederland stevent af op een monsterscore van de partij van Geert Wilders  met z’n partij “Partij van de Vrijheid” die volgens de peilingen de grootste partij van Nederland wordt. nederland UITGELICHT:


INFORMATIE OVER nederland: