HONGARIJEOfficiële Naam                    : Republiek Hongarije

Hoofdstad                           : Boedapest

Munteenheid                       : Forint (HUF)

Taal                                      : Hongaars

Inwoneraantal                    : 10.00.000 

Visum nodig                       : Nee


maygaren


Hongarije verschilt wel degelijk van de meeste andere Oost Europese landen; de Maygaren zijn geen Slaven en hebben een andere cultuur, gewoonte en gebruiken en een andere taal. Ook de Turken (Ottomanen), Duitsers en Russen konden hier niet echt hun stempel doordrukken zoals ze gewild en gepland hadden.

 

Na de val van het communisme in 1989 is Hongarije overgestapt van een planeconomie met marktelementen naar een sociale markteconomie.

 

Er werden vele leningen afgesloten om huizen en nieuwe auto’s te kopen. I.t.t. andere Oost Europese landen deden de Maygaren dit met goedkope buitenlandse leningen. Onrendabele bedrijven zijn gesloten, de landbouwcollectieven ontbonden.

 

De eerste paar jaar leidde dit tot een scherpe daling van de productie, maar sinds 1993 neemt het BNP weer toe. In de periode 2000-2005 was de jaarlijkse groei van gemiddeld 4% hoger dan die in de oude EU-landen en de stijging van de inkomens lag aanzienlijk boven het EU-gemiddelde. Verwacht mag worden dat de achterstand op het westen geleidelijk verder zal worden ingelopen, maar zeker niet alle Hongaren gaan erop vooruit.

 

Geschat wordt dat ca. 15% van de bevolking in armoede leeft. Buitenlandse investeringen zijn belangrijk voor de transformatie van de economie. Vooral de particuliere investeringen, die een veelvoud zijn van de steun die door de EU is verstrekt. Dit betekent wel dat de meeste grote bedrijven door buitenlandse ondernemingen zijn overgenomen, wat natuurlijk afkeer wekt. 


Ongeregeldheden: 

De geregistreerde werkloosheid is in Hongarije ca. 10%, maar dit cijfer wordt geflatteerd door de extreem lage arbeidsparticipatie. Het grote overheidstekort is een risicofactor. Van oudhser werden dit soort binnenlandse problematiek achter gesloten deuren opgelost – die tijd lijkt in het verleden te liggen.

 

Mensen gaan de straat op en het kwam op de 50ste verjaardag van de opstand van 1956 tot rellen in Boedapest. In 2007 werd de extreem rechtse Maygar Garda opgericht die totaal in zwart met nationalistische tekens en leuzen doen terugdenken aan donkere tijden.

 

Het was de bedoeling om in 2010 over te stappen van de forint op de euro, maar het lijkt erop dat Hongarije de normen voor toetreding (een staatsschuld van maximaal 60% en een begrotingstekort van minder dan 3% van het BNP) niet gaat halen. Een belangrijke oorzaak is de concurrentie tussen de beide politieke blokken, die de overheidskas hebben gebruikt om kiezers te winnen.

 

Op langere termijn is de vergrijzing de belangrijkste uitdaging voor de Hongaarse economie. Dit probleem speelt in bijna alle ontwikkelde landen, maar is door een laag geboortecijfer, een migratiesaldo van nul en lage spaarsaldi in Hongarije bijzonder groot.


Bezienswaardigheden: 

De belangrijkste toeristische trekpleisters van het Centraal Europese land zijn o.a het Balatonmeer en de hoofdstad Boedapest. Maar ook de steden Vac en Visegrad die beiden, even te noorden van Boedapest in de Donau-bocht liggen. In het zuiden en oosten liggen Szeged en Pecs met hun Habsburgsee gebouwen maar ook Koszeg en Sopron hebben prachtige exemplaren.

 

Tenslotte herbergt Hongarije een van de grootste forten van Europa; Komarom dat zowel in Napolotaanse tijden, in de Tweede Wereldoorlog als in de Koude oorlogs periode dienst deed. hongarije uitgelicht:een belangrijke europese ader - de donau (blog)


"Langs de Donau" (pt I)

Twee prachtige, indrukwekkende maar ook verrassende bestemmingen aan een van de grootste en machtigste rivieren van Europa ........

 

Lees verder >> 

 

Hongarije en Slowakije | Vac en Bratislava | Blog