PRAKTISCHE INFORMATIE - Nederland

* Bijgewerkt t/m 2015 - wijzigingen voorbehouden.


taal


De officiële landstaal is het Nederlands. Het Nederlands is een Indo-Europese, West-Germaanse taal en heeft als zodanig overeenkomsten met andere West-Germaanse talen als het Engels en het Duits. Toch zijn er ook onderling vele verschillen. Historisch gezien spreken we tegenwoordig het Nieuw-Nederlands, ook wel Neder-Duits genoemd, dat vanaf ca. 16e eeuw is ingevoerd. Nederlands wordt door 16 miljoen Nederlanders gesproken alsmede zes miljoen Vlamingen. Zelfs in Noordwest-Frankrijk spreken enkele tienduizenden mensen een Nederlands dialect. Op de Nederlandse Antillen en Aruba en de voormalige kolonie Suriname is het Nederlands de taal bij de overheid en het onderwijs. Verder heeft het zeventiende-eeuwse Hollands als grondslag gediend voor het Afrikaans, dat in Zuid Afrika gesproken wordt.

 

Daarnaast zijn er verschillende andere talen officieel. In de provincie Friesland is het Fries een officiële taal. Op het eiland Bonaire is Papiaments een officiële taal, en op de eilanden Saba en Sint Eustatius is het Engels een officiële taal. Deze talen worden ook op regionaal-bestuurlijk niveau gebruikt, en als voertaal gebruikt op basisscholen. Het Jiddisj en het Sinti-Romanes zijn in 1996 door Nederland erkend als non-territoriale talen. Verder worden het Nedersaksisch en het Limburgs deels door het Europees Handvest voor regionale talen of talen van minderheden erkend als streektaal. 

 

Een groot deel van de Nederlandse bevolking spreekt één of meer andere talen. Verantwoordelijk hiervoor is het uitgebreide taalonderwijs; op vrijwel alle basisscholen wordt Engels onderwezen, het contact met buurlanden en de aanwezigheid van allochtonen zelf. Engels, Duits en Frans worden door veel Nederlanders als tweede taal gesproken. Veel allochtonen van de eerste en tweede generatie spreken nog hun oorspronkelijke taal. Daardoor zijn er nog grote groepen Nederlanders die Indonesisch, Hindi, Ambonees, Surinaams, Turks, Berbertalen, Marokkaans-Arabisch, Chinees/Kantonees, Koerdisch, Kaapverdiaans, Urdu en Vietnamees spreken.


feestdagen


 • 1 Januari                   - Nieuwjaarsdag
 • 6 Januari                   - Drie koningen
 • 14 Februari               - Valentijnsdag
 • 25 Februari               - Herdenking Februaristaking
 • 2 t/m 4 Maart            - Carnaval
 • 5 Maart                      - Aswoensdag
 • 8 t/m 16 Maart          - Boekenweek
 • 12 Maart                    - Nationale Boomplantdag
 • 17 Maart                    - Heilige Gertrudis
 • 21 en 22 Maart         - Stille omgang
 • 18 April                      - Goede Vrijdag
 • 20 en 21 April           - Pasen
 • 30 April                      - Koningsdag
 • 1 Mei                          - Dag van de Arbeid
 • 4 Mei                          - Dodenherdenking
 • 5 Mei                          - Bevrijdingsdag
 • 11 t/m 14 Mei           - IJsheiligen
 • 11 Mei                        - Moederdag
 • 29 Mei                        - Hemelvaartsdag
 • 1 Juni                        - Luilak
 • 8 en 9 Juni               - Pinksteren
 • 15 Juni                      - Vaderdag
 • 28 Juni                      - Nederlandse Veteranen dag
 • 29 t/m 27 Juli           - Ramadan
 • 15 t/m 18 Juli           - Vierdaagse Nijmegen
 • 6 September             - Nationale Indië herdenking
 • 13 en 14 Sept           - Open Monumentendag
 • 16 September           - Prinsjesdag
 • 1 t/m 12 Oktober      - Kinderboekenweek
 • 4 Oktober                  - Dierendag
 • 31 Oktober                - Halloween
 • 1 November              - Allerheiligen
 • 2 November              - Allerzielen
 • 11 November            - St. Maarten
 • 5 December              - Sinterklaas
 • 24 December            - Kerstavond
 • 25 en 26 Dec            - Kerstmis
 • 31 December            - Oudejaarsavond 

zie ook: