ALGEMENE INFORMATIE - V.S.

* Bijgewerkt t/m 2019 - wijzigingen voorbehouden.


 • Klimaat
 • Geografie
 • Inwoners
 • Natuur
 • Dieren
 • Steden
 • Staat
 • Religie
 • Sport
 • Eten & Drinken 

klimaat


De Verenigde Staten hebben een gevarieerd klimaat, variërend van tropisch regenwoud van Hawaï en tropische savanne van Zuid-Florida (Everglades) tot subarctisch en toendraklimaat in Alaska. Ten oosten van de honderdste meridiaan (de algemene scheidingslijn tussen de droge en vochtige klimaten) is het klimaat vochtig en subtropisch. Het noordoosten van de Verenigde Staten heeft een vochtig, continentaal klimaat. Uitgestrekte bossen worden gevonden in beide gebieden. Ten westen van de honderdste meridiaan is er sprake van een steppeklimaat. Jaarlijks terugkerende rampen zijn de tornado's in het Middenwesten en de nog verwoestender tropische orkanen in het zuidoosten. Sinds de weersvoorspellingen door middel van satellietbeelden sterk verbeterd zijn, kunnen mensen tijdig hun woningen dichtspijkeren en vertrekken. De materiële schade kan desondanks toch enorm zijn, vooral als de bijbehorende vloedgolf de kust bereikt, zoals in het geval van Katrina, die in 2005 New Orleans onder water zette.


geografie


Sinds de Onafhankelijkheidsverklaring in 1776, waarbij de VS bestond uit 13 staten, groeide het land uit tot vijftig staten. Het District of Columbia is geen staat maar een federaal district. Twee van de vijftig staten, Alaska (een exclave die enkel aan Canada grenst) en Hawaï (een eilandstaat in de Stille Oceaan), grenzen niet aan de andere staten. De staten van de Verenigde Staten hebben ook bijnamen, die men meestal op de nummerplaten van auto's kan vinden. De Verenigde Staten grenst in het noorden aan Canada (8.893 km, inclusief 2.477 km grens met Alaska), in het zuiden aan Mexico (3141 km), in het oosten aan de Atlantische Oceaan en in het westen aan de Stille Oceaan. Onder jurisdictie van de Verenigde Staten vallen: de Commonwealth of Puerto Rico (Porto Rico), de Virgin Islands, Guam, Amerikaans Samoa, een aantal kleine, vaak onbewoonde eilandjes in de Grote Oceaan, het Trust Territory of the Pacific Islands en de Commonwealth of the Northern Marianas (Noordelijke Marianen).  


inwoners


De bevolking van de Verenigde Staten omvat een grote verscheidenheid aan groepen, zowel naar ras als naar land. Deze pluriformiteit is sinds de jaren zestig nog toegenomen door massale immigratie vanuit Afrika, Azië en Latijns-Amerika. In diezelfde periode nam de immigratie uit Europa sterk af. De oorspronkelijke bewoners maken ca. 1% van de totale bevolking uit. De meeste indianen wonen in de westelijke staten, vaak in reservaten.

 

De eerste Europeanen die zich op Amerikaans grondgebied vestigden waren de Spanjaarden in de zestiende eeuw. In de zeventiende eeuw volgden de Engelsen, Schotten, Nederlanders, Duitsers en Ieren. Fransen vestigden zich in de 17e en 18e eeuw in het dal van de Mississippi. Vanaf 1830 tot aan het begin van de Burgeroorlog in 1865 volgde weer een massale immigratiegolf uit Europa, met veel Britten, Duitsers, Ieren, Nederlanders en Scandinaviërs. Zij werden snel en vrij geruisloos opgenomen in de bestaande samenleving. Na de Burgeroorlog kwam er een tweede golf immigranten uit Europa op gang, nu vooral uit Zuid- en Zuidoost-Europa (o.a. Hongaren, Italianen, Polen, Russen, Tsjechen en Oekraïners). Zij hadden eens volstrekt andere achtergrond dan de eerste golf immigranten, en vormden vaak gesloten groepen in de grote steden die nauwelijks integreerden in de samenleving. In economische en sociaal opzicht bleven ze dan ook ver achter bij de rest van de bevolking. Een inktzwarte periode in de Amerikaanse geschiedenis vormde de tijd van de slavenhandel, toen miljoenen zwarten uit Afrika het land werden binnen gevoerd en veelal tewerkgesteld werden op de zuidelijke plantages. De slavernij werd in 1863 afgeschaft, maar een groot deel van de zwarte bevolking van de Verenigde Staten leeft nu nog steeds in vaak zeer slechte economische en sociale omstandigheden. Na WW2 trokken veel zwarten naar de grote steden in het noorden. In 2014 vormden de zwarten ongeveer 12,85% van de totale bevolking. Een zeer grote groep, op dit moment de tweede etnische minderheid, vormen de zogenaamde ‘Hispanics’, o.a. Mexicaanse Amerikanen, Porto Ricanen en Cubanen. Ook deze groep bevindt zich in een netelige sociaal-economische positie, en vormen een soort tweederangs burgers. In 2014 vormden de Hispanics ca. 15% van de totale bevolking. Sinds 1980 zijn er tienduizenden Cubanen als zogenaamde bootvluchtelingen of ‘marielitos’ naar de Verenigde Staten gekomen. Ca. 4,4% van de bevolking) vormen Amerikanen van Aziatische afkomst, voornamelijk Japanners, Chinezen, Filippinos, Vietnamezen en Koreanen. 

 

Meer dan 79% van de bevolking woont in de stad (en meer dan de helft daarvan in voorsteden). Ongeveer 65% van de inwoners is van Europese oorsprong maar dit percentage heeft een dalende trend door uitbreiding van andere groepen door immigratie en geboorten. De VS telt vele illegale immigranten die vanuit Mexico de grens overkomen. In 2014 werd aangenomen dat het aantal illegalen circa 11 miljoen zou zijn. Redenen voor illegale immigratie zijn te vinden in de grote welvaartsverschillen tussen Noord-Amerika met Midden- en Zuid-Amerika, illegalen kunnen vrij simpel werk vinden dat hun zwart en onderbetaald wordt aangeboden.


natuur


Het landschap van de Verenigde Staten varieert sterk. Het kan in zeven brede geografische gebieden worden verdeeld. Van het oosten naar het westen:

 • kustvlakte langs de Atlantische kust
 • de bergketen van de Appalachen
 • de Mississippivlakte
 • de Great Plains
 • de bergketen van de Rocky Mountains
 • het intermontane gebied van het Grote Bekken
 • de Cascade Range langs de Grote Oceaan

In het zuidwesten van de Verenigde Staten liggen woestijnen. Dit zijn de heetste en droogste plekken van het land. Langs de kust van de Grote Oceaan is het klimaat mediterraans (bijvoorbeeld in Zuid-Californië). Dit klimaat gaat geleidelijk over in het maritieme klimaat van de westkust. Het noordwesten is een van de natste delen van de Verenigde Staten en is dicht bebost. Rotsachtige bergen, bijvoorbeeld de Cascade Range en Sierra Nevada, hebben typische hooglandklimaten en zijn ook dicht bebost. Naast de Grand Canyon in Arizona en Great Salt Lake in Utah, zijn er andere natuurwonderen in het land, zoals de Niagarawatervallen op de grens van Canada en de VS; de klippen van Bryce Canyon National Park, in Utah; en de geisers van Yellowstone National Park, hoofdzakelijk in Wyoming. Er zijn meer dan 50 nationale parken. Het beheer van deze parken is in handen van de National Park Service, dat verder ook de nationale monumenten en diverse andere eigendommen beheert. 

 

Zoals alle streken langs de rand van de Grote Oceaan is de westkust van de VS een aardbevingszone. San Francisco ligt precies op de San Andreasbreuk. In 1906 heeft dit tot een zware aardbeving geleid waarbij 3000 doden vielen; in 1989 was er een lichtere, waarbij 'slechts' enkele tientallen doden vielen. In de noordwestelijke staten Washington en Oregon ligt een aantal vulkanen, waarvan Mount Saint Helens in 1980 nog voor een spectaculaire uitbarsting zorgde.


dieren


Ten noorden van Mexico vinden we negen orden van land- en amfibische zoogdieren met ca. 370 soorten. Hiervan komen ca. 20 soorten alleen in Alaska (en Canada) voor, zoals halsbandlemming, poolvos, ijsbeer, muskusos en verschillende soorten zeehonden. Tot de orde van de roofdieren behoren zwarte en bruine beren, poema’s, Noord-Amerikaanse wasberen, zilverdassen, neusberen, Noord-Amerikaanse katfretten, coyotes, rode lynxen, de gestreepte skunk, de zeldzame ocelot en even zeldzame zwartvoetbunzing. In Minnesota komt de grijze wolf weer meer voor. De bekendste amfibische roofdieren zijn de Californische zeeleeuw en de gewone zeehond. De evenhoevigen zijn met vijftien soorten vertegenwoordigd, o.a. witstaartherten, edelherten, muildierherten, dikhoornschapen, elanden, sneeuwgeiten en bizons. In het noordwesten leven gaffelantilopen, de snelste zoogdieren van Noord-Amerika. Van de ca. 750 vogelsoorten broeden ongeveer 620 soorten in Noord-Amerika. Bekenden zijn o.a. de Amerikaanse zee-arend maar ook valken, condors en uilen. Noord-Amerika telt ca. 290 soorten reptielen, waarvan ratelslangen, Mississippi-alligators en gilamonsters (giftige hagedissoort) de meest opmerkelijke en gevaarlijke verschijningen zijn. De zeeën rondom Noord-Amerika beschikken nog steeds over een grote rijkdom aan vis. In de oostelijke wateren wordt vooral gevist naar haring, schol en kabeljauw, in het oosten naar zalm, tonijn en sardine. Aan de oevers van veel rivieren wordt gevist naar de Pacifische zalm, zowel door mensen als door beren. Andere zoetwatervissen zijn blauwrugzalmen, regenboogforellen en zeeforellen. 


steden


De grootste steden in de Verenigde Staten zijn:

 1. New York                  : 9.500.000 inwoners;
 2. Los Angeles             : 3.800.000 inwoners;
 3. Chicago                    : 2.800.000 inwoners;
 4. Houston                    : 2.000.000 inwoners;
 5. Phoenix                    : 1.500.000 inwoners. 

staat


De Verenigde Staten van Amerika zijn een op de grondwet gebaseerde federale republiek met een sterke democratische traditie. Het Congres is de volksvertegenwoordiging en bestaat uit de Senaat en het Huis van Afgevaardigden.

 

Elke vier jaar worden er presidentsverkiezingen gehouden. De wordt niet direct gekozen, maar door getrapte verkiezingen volgens een stelsel van kiesmannen. Het aantal kiesmannen per staat wordt bepaald aan de hand van de volkstelling die iedere tien jaar gehouden wordt. Verder krijgt volgens Amendement XXIII van de Grondwet van de Verenigde Staten het District of Columbia drie kiesmannen, hoewel het geen staat is. Volgens de grondwet kunnen de volksvertegenwoordigingen van de staten de regels bepalen voor het verkiezen van de kiesmannen, maar de meeste staten volgen het principe dat een presidentskandidaat alle kiesmannen van de staat krijgt in het geval een meerderheid van de stemmen in die staat behaald wordt. Wie op landelijk niveau de meeste kiesmannen heeft, wint de verkiezingen en wordt president. In 1876, 1888, 2000 en 2016 kreeg de kandidaat met de meeste stemmen toch niet het grootste aantal kiesmannen. Sinds 27 februari 1951, de ratificatie van de 22ste grondwetswijziging, mag een president maximaal twee keer verkozen worden. De presidentskandidaten kiezen al voor de verkiezingen hun running mate, de beoogde vicepresident.


religie


Al sinds het Eerste Amendement in 1791 van de Amerikaanse Grondwet worden godsdienstvrijheid en de scheiding van kerk en staat gegarandeerd, waarmee vooral beoogd werd een staatskerk onmogelijk te maken. De invloed van godsdienst in de politiek is echter veel groter dan tegenwoordig in veel West-Europese landen. De meerderheid van de Amerikanen is christen. Het percentage gelovigen in de Verenigde Staten is veel hoger dan men in vergelijking met landen met een vergelijkbare welvaart, zoals in Europa, zou verwachten. Een mogelijke verklaring hiervoor is persoonlijke onzekerheid in de harde maatschappij en de sociale ondersteuning die kerkgenootschappen hierin kunnen bieden. Binnen het christendom voert het protestantisme de boventoon; ongeveer 55% van alle Amerikanen is protestants. In 2005 waren er 65 miljoen katholieke Amerikanen. Hun aantal groeit vooral dankzij immigratie vanuit Latijns-Amerika. Diverse Oosters-orthodoxe Kerken, voortkomend uit immigranten uit Oost-Europa, hebben een miniem aandeel. Verder hangen ruwweg 1,5% (2005) van de Amerikanen het jodendom aan, en 0,6% (2005) is moslim (census 2005). Het boeddhisme wordt door 0,5% (2005) als geloof aangehangen.

 

Mede vanwege de grote etnische, culturele en religieuze verscheidenheid in het land zijn overheidsdiensten vaak seculier. Gecombineerd met het hoge percentage religieuze burgers leidt dat soms tot conflicten. Zo mag op openbare scholen niet in groepsverband gebeden worden en is het vaak onderwerp van discussie of in openbare gebouwen een crucifix opgehangen mag worden. Op particuliere scholen proberen de ouders soms het lesprogramma te beïnvloeden: mag de evolutietheorie wel of niet behandeld worden?


(nationale) sport


Of het nu het beoefenen van basketbal is voor een studiebeurs of met vrienden bij elkaar komen om de Super Bowl te kijken. Sporten in Amerika zijn een groot onderdeel van de Amerikaanse cultuur. De vijf populairste sporten zijn als volgt; de enige individuele sport in deze lijst is tennis. De sport is zowel populair om te spelen voor vrouwen als voor mannen, in tegenstelling tot bijvoorbeeld American Football dat vooral door mannen gespeeld wordt. IJshockey is een populaire sport gedurende de wintermaanden. Toch is het niet in heel Amerika even populair. In staten met een zachte tot milde winter is het niet echt een sport die leeft onder de mensen. Maar in staten met een strenge winter als Alaska, Michigan en Minnesota zijn mensen helemaal in de ban van ijshockey. Amerikanen zelf noemen ijshockey trouwens gewoon hockey. Basketbal is een van de best gevolgde sporten. De sport is vooral populair in staten in het noorden en oosten van de Verenigde Staten. Het hoogste basketbal niveau is de NBA (National Basketball Association). Als je aan Amerika denkt denk je aan honkbal. In de zomermaanden strijden teams als de New York Yankees en de Red Sox samen met andere Major League teams om de landstitel. American Football is zeker dé populairste sport in de Verenigde Staten. De Super Bowl (de finale wedstrijd, elk jaar in februari) laat goed zien hoe de sport leeft onder de Amerikanen. Elk jaar wordt de hoogste klasse, de National Football League (NFL), groots afgesloten met de Super Bowl. Het afgelopen jaar keken ruim 110 miljoen Amerikanen naar de NFL finale. 


eten en drinken


Amerikanen staat bekend als grote eters en eten het liefst in grote porties. In restaurants krijgt u dan ook vaak meer dan u op kunt. Schroom niet om een doggybag te vragen, dit is in Amerika heel normaal.  Het ontbijt bestaat vaak uit cereals, pancakes, eieren, sandwiches, toast en donuts. Het brood in Amerika is vrij smakeloos omdat het veel conserveringsmiddelen bevat. Typische gerechten voor lunch en diner zijn hamburgers, pizza, meatloaf (gehaktbrood), hotdogs en friet. Ajuinringen zijn een typische Amerikaanse snack die ook wel geserveerd wordt bij hoofdmaaltijden als bijgerecht. Voordat ze gefrituurd worden, doopt men ze in een mengsel van melk, ei en bloem. Op dezelfde manier bereidt men ook chickennuggets en chickenwings. Aardappels, “fries" (friet) en "mashed patatoes" (puree) zijn net als bij ons erg populair. Enkel de gewone gekookte aardappelen worden er zelden gegeten. Grote fastfoodketens als Mc Donalds, Burger King, Kentucky Fried Chicken en Pizza Hut zijn gevestigd langs drukke wegen. Maar naast de fastfoodketens kunt u ook kiezen uit vele internationale restaurants. Mexicaans, Chinees, Italiaans, Cubaans en Vietnamees, praktisch elke keuken is er wel terug te vinden. Vlees vormt vaak de basis van een maaltijd. Overal ziet u dan ook spareribs en steaks op het menu staan. Voor vegetariërs kan het lastig zijn om geschikte maaltijden te vinden. Maar de meeste restaurants hebben wel een saladebar. 

 

Aan zoetigheid hebben ze in Amerika ook geen gebrek: Brownies, muffins, marshmellows en strawberry shortcake (zandtaartgebak met aardbeien en slagroom). Op bijna elke hoek van de straat is wel een koffiebar te vinden, waar u koffie in alle soorten en maten kunt krijgen. Daarnaast is frisdrank een zeer populaire drank. De leeftijdsgrens om alcohol te kunnen kopen ligt op 21 jaar. In Amerika kunt u gerust het water uit de kraan drinken. Wel zult u merken dat het een beetje naar chloor smaakt. De meeste mensen kopen dan ook flessen drinkwater in de supermarkt.


zie ook: