BLOG: "Een rooikat zaait dood en verderf in Kaapstad"

Nabij Kaapstad liggen een aantal strandjes waar groepen beschermde pinguïns rustig leven. Tenminste voordat een tweetal wilde katten of caracals  hen als gewilde prooi ging zien. Sinds die tijd zijn er zo’n 135 pinguïns gedood. Een van de katten heeft men inmiddels te pakken gekregen. Op de ander wordt sinds een paar weken naarstig gezocht om meer leed te voorkomen.


Menselijk ingrijpen:

De pinguïns die hier leven zijn namelijk van een bedreigde soort, de zogenaamde “zwartvoet-pinguïns”. Dit is de enige pinguïn-soort die op het Afrikaanse continent broedt. Vanwege het verlies aan leefruimte en doordat er minder vis in de zee zwemt is het aantal de afgelopen jaren flink gedaald. De bevolking van de Kaapse regio is vanaf de Tweede Wereldoorlog explosief gestegen en aangezien de meeste mensen zich in Kaapstad vestigden is de stad flink uitgebreid ten nadelen van het leefgebied van de pinguïns. Door de toename van het aantal mensen steeg de vraag naar voedsel evenredig mee met de bevolkingsgroei waardoor er meer vis gevangen diende te worden.

 

De caracals of “rooikatten” zoals hij in het Afrikaans genoemd wordt, is hier waarschijnlijk naar deze oorden gevlucht vanwege de bosbranden van 2015. Deze zijn ontstaan door of het toegankelijk maken voor meer landbouwgrond – voor de voedselvoorziening van de bevolking – of door een menselijke fout. De kat wordt niet gedood beweert de Zuid-Afrikaanse natuurbescherming; deze wordt gevangen en daarna uitgezet in een ander gebied waar hij geen pinguïns kan bedreigen. Bij voorkeur niet op een gebied waar veel veeteeltboeren gehuisvest zijn want de grote wilde kat dood ook varkens, schapen en zelfs struisvogels. Het gebied rond de stranden is tijdelijk afgesloten vanwege de uitgezette vallen voor de caracal. Menselijk ingrijpen belet dus menselijk voorkomen om dieren te helpen. Hoelang gaat het duren voordat ook de caracal op de bedreigde dierensoort staat in Zuid-Afrika?


Je kunt de pinguïns normaliter bezoeken bij “Bolders Beach” en “Simon’s Town” op een kleine afstand van Kaapstad.

 

Zie hier voor meer informatie >>Reactie schrijven

Commentaren: 0